FLOSS

Free/Libre/Open Source Software Study

http://floss1.infonomics.nl
(wspierane przez program IST Komisji Europejskiej)

 
[English] [Française] [Deutsch] [Espańol] [Italiano] [Polski]

Badanie Twórców Oprogramowania

FLOSS jest projektem prowadzonym przez Institute of Infonomics, Uniwersytetu w Maastricht oraz Berlecon Research z Berlina i składa się ze zautomatyzowanej analizy kodu źródłowego jak również badania twórców oprogramowania. To badanie jest częścią znaczącego projektu, sponsorowanego przez Komisję Europejską, zawierającego rekomendacje dotyczące prowadzonej polityki. Projekt ten będzie stanowił cenne źródło informacji dla społeczności Wolnego Oprogramowania/ Oprogramowania Open Source, świata biznesu oraz twórców mających wpływ na kierunek rozwoju tego zagadnienia

Dlaczego przeprowadzane jest to badanie? Aby pozyskać opinie twórców oprogramowania na różne kwestie związane z Wolnym Oprogramowaniem / Oprogramowaniem Open Source. Dostępny online kwestionariusz ma na celu odzwierciedlenie społeczności związanej z Wolnym Oprogramowaniem / Oprogramowaniem Open Source. Wyniki badania będą na bieżąco aktualizowane i dostępne publicznie podczas trwania badania. Końcowe wyniki oraz ich analiza również będą ogólnodostępne.

Co sądzisz o:

Zobacz i wypełnij kwestionariusz na stronie http://floss1.infonomics.nl

Więcej informacji na temat FLOSS oraz szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na http://www.infonomics.nl/FLOSS/